top of page

Col·laboració

Enllaç - 70 HPO a Castelldefels

Autor:

Carles Enrich Studio

 

Col·laboradors interns:

César Jiménez, Joan Martí, Mar Tarrida

 

Col·laboradors externs:

BBG (estructura), Brufau Cusó (pressupost)

 

Promotor:

IMPSÒL

 

Localització:

Castelldefels, Barcelona

 

Superfície:

Sobre rasant: 5.278,63 m²

Sota rasant: 2.013.33 m²

 

Durada:

Maig 2019- Actualment

Projecte guanyador de el concurs per al disseny de 70 habitatges de protecció oficial al municipi de Castelldefels.

El conjunt es planteja com dues unitats separades per potenciar la transparència i la continuïtat de l'espai públic entre el carrer Pietat i els jardins de l'Castell.

La distribució interior respon l'optimització de les caixes d'escala, els espais distribuïdors i dels patis, col·locats estratègicament al centre, l'àrea més fosca, afavorint la il·luminació i ventil·lación de tot el conjunt.

 

A nivell constructiu es planteja amb una estructura de formigó sota rasant i una estructura de fusta sobre rasant. Amb la proposta de fusta s'aconsegueixen els avantatges de la construcció en sec: prefabricació, fàcil manipulació i transport. Els llums contingudes permeten una reducció dels cants dels forjats que repercuteix en un estalvi de la fonamentació. No obstant això, la configuració i modulació de sistema estructural permetria plantejar una estructura de formigó sobre rasant com a alternativa a la fusta.

 

bottom of page