top of page

Cooperart

Aquest projecte final de carrera té com a finalitat reflexionar sobre l'habitatge i l'espai laboral.


La cooperativa, un sistema de gestió col·lectiva d'espais i recursos, s'incorporarà sobre un teixit industrial ja en desús i creixent estat d'abandó, per tal d'obrir aquest barri a la ciutat.


En la construcció d'el projecte participaran diversos agents: la constructora, que executarà els elements més compromesos; la cooperativa, construirà tancaments i particions; i habitants, que podran modificar els seus habitatges per satisfer futures necessitats d'espai. El projecte es desenvoluparà per fases per poder garantir la seva consolidació en el barri.

bottom of page